20.09.2019. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke Barika