19.07.2022. Zahtjev za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji Hale C