19.05.2022. Drugi javni poziv za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti