18.12.2019. Izmjena Zahtjev za prikupljanje ponuda za opremanje bunara dopunjen 18.12.2019.