17.11.2017. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Klipnih pumpi za pretakanje vina