17.09.2018. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke barika