17.06.2022. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke paleta