17.05.2018. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga – Paleta po partijama