16.10.2020. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – aluminijumski navojni zatvarači –