16.10.2017. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga remonta potopnih pumpi i elektromotora