15.05.2024. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Drveni tank za fermentaciju vina