15.01.2024. Javni poziv br. 5/2024 za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti