14.05.2018. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda od 27.05.2018.godine za nabavku alata