12.01.2018 Obavještenje o ponovnoj- drugoj javnoj prodaji pokretnih stvari putem javnog nadmetanja