11.12.2017. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke kancelarijskog materijala