09.12.2022. Izmjene i dopune zatjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – telekomunikacione usluge