08.11.2022. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke hrane po partijama