08.08.2022. Javni poziv br. 16/2022 za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti