08.06.2018. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda broj: 85-2502/18/1 od 27.05.2018.godine za nabavku hrane – Prerađevine od mesa i ribe – konzerve i suhmesnati proizvodi