07.10.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – aluminijumski navojni zatvarači