07.09.2023. Izmjene i dopune Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku barika br. 584/1 od 04.09.2023.godine.