07.02.2024. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – nafta