05.12.2022. Drugi javni poziv br. 18/2022 za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti