05.11.2018. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke izvođenje radova na bušenju nove eksploatacione bušotine