05.04.2018. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Flaša po partijama