03.08.2018. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke- usluga reparacije oštećenih komponenata i izrade rezervnih djelova mašinskom obradom