03.06.2017. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga revizije završnog računa „13.jul-Plantaže“ ad Podgorica za 2017. godinu