02.07.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke hrane i pića po partijama