02.06.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Kartonske ambalaže po partijama