02.03.2016. Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku nafte i naftnih derivata