01.04.2021. Izmjena

Zahtjeva za prikupljanje ponuda  broj: 2421/1 od 26.03.2219.godine  za nabavku  sistema za navodnjavanje „kap po kap“