01.02.2018. Obavještenje o ponovnoj-trećoj javnoj prodaji pokretnih stvari putem javnog nadmetanja