Odbor direktora

Prof.dr Veselin Vukotić

Predsjednik, Rektor na Univerzitetu Donja Gorica

Prof. dr Božo Mihailović

Član, Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Dušan Perović

Član, Direktor Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Mr. Đorđije Rajković

Član, Dugogodišnji Izvršni direktor "13.Jul Plantaže", u penziji

Samo Jovićević

Član, Direktor sektora za poslovanje sa privredom Societe Generale Banke Montenegro.

Sead Šahman

Član, Savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore

Anica Hajduković

Član, Tehnolog, dugogodišnji direktor marketinga "13.Jul Plantaže", u penziji

Vesna Dajković, dipl.prav.

Sekretar Društva
plantazekvalitet@t-com.me