Odbor direktora

Prof. dr Božo Mihailović

Predsjednik Odobora direktora, Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Dušan Perović

Zamenik Predsjednika Odbora direktora, Direktor Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Mr. Đorđije Rajković

Član, Dugogodišnji Izvršni direktor "13.Jul Plantaže", u penziji

Boban Melović

Član

Sead Šahman

Član, Savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore

Veselin Orlandić

Član

Vladislav Dulović

Član

mr Zoran Senić

Član

mr Nikola Perišić

Član

Rajka Pejović, dipl.prav.

Sekretar Društva
sekretar@plantaze.com