Menadžment

Igor Čađenović, dipl. ecc

Izvršni direktor
igor.cadjenovic@plantaze.com

Milena Đurović, dipl.prav

Sekretar Društva
sekretar@plantaze.com

Milena Mugoša, inženjer poljoprivrede (MSc)

Direktor R/J Vinogradarsko –voćarska proizodnja
milena.mugosa@plantaze.com

Bojan Gašović, dipl. ing.

Direktor R/J Prerada grožđa i proizvodnja vina i jakih pića
bojan.gasovic@plantaze.com

Goran Milić, dipl.prav

Direktor Sektora za pravne i opšte poslove
goran.milic@plantaze.com

Bojana Đurišić, dipl. ecc

Direktor Sektora Finasnija
bojana.djurisic@plantaze.com

Tanja Đoković Duborija, dipl. ecc

Direktor Sektora nabavke i logistike
tanja.djokovic@plantaze.com

Sanja Radonjić, doc.dr prehrambenih nauka (enologije)

Direktor Sektora za razvoj
sanja.radonjic@plantaze.com