Dodatni sadržaji i informacije

  • Obilazak vinograda turističkim vozićem kao i posjeta matičnjaku i zasadima autohtonih sorti

Cijena: 5 eur po osobi.
Napomena: Minimum 15 osoba da bi se realizovala tura.

  • Fotografisanje mladenaca. Zabilježite svoje posebne trenutke u impresivnom ambijentu u nekom od naših podruma. Usluge fotografa obezbjeđuje gost.
  • Grupne posjete moguće je organizovati za minimum 10 osoba (zavisno od programa).
  • Posjete se organizuju svakodnevno, u periodu od 9h do 17h. Promjena termina posjete moguća je u dogovoru sa Sektorom za vinski turizam. Grupne posjete se mogu organizovati i vikendom.
  • Posjetu podrumu potrebno je rezervisati dan unaprijed.
  • Plaćanje individualnih posjeta je u gotovini ili karticom (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro i American Express) po završetku obilaska.
  • Agencije sa kojima je potpisan ugovor o saradnji plaćaju po ispostavljenoj fakturi, profakturi ili gotovinski na kraju posjete.
  • Prevoz na “Vinskom putu” obezbjeđuje sam posjetilac.