Saopštenje: Nastavak trenda rasta prihoda i u 2024. godini

Odbor direktora kompanije „13.Jul-Plantaže“ a.d, na današnjoj sjednici, usvojio je tromjesečni bilans poslovanja kompanije, koji reflektuje nastavak pozitivnih trendova kroz značajan rast prihoda, jačanje operativne profitabilnosti kompanije i kontinuirano usmjeravanje napora uprave ka stabilizaciji poslovanja.

U prvom kvartalu, Kompanija je ostvarila ukupan prihod u iznosu od 5,256,980 €, čime je ostvaren značajno bolji rezultat i rast od 21% u odnosu na uporedni prošlogodišnji period. Ostvareni rezultat, ujedno, nadmašuje projekcije za 16% , što ga čini najboljim rezultatom u posljednjih deset godina.

Na svim tržištima, ukupno posmatrano, prihodi od prodaje flaširanih proizvoda su 42% veći od prihoda iz prethodne godine, za isti period. Najviše prihoda od prodaje flaširanih proizvoda u prvom kvartalu generisalo je tržište Crne Gore, dok je značajan rast ostvaren i na ostalim ino tržištima. 

Ukupni rashodi za prva tri mjeseca iznose 6,852,614 € i 17% su veći od rashoda u istom periodu prethodne godine, i kao takvi reflektuju veći obim poslovanja i ulaganja u proizvodnju. Posmatrani period, za sektor poljoprivrede, predstavlja period visokih proizvodnih ulaganja, gdje su troškovi mnogo veći od prihoda, posebno u prvoj polovini godine, imajući u vidu da tek sa početkom ljetnje turističke sezone prihodi počinju rasti bržom dinamikom od troškova.

U strukturi ukupnih rashoda, za ovaj period, dominiraju troškovi radne snage, kao i troškovi materijala i energije. U odnosu na 2023, ukupni troškovi radne snage su veći za 22%, ali su i dalje manji u odnosu na 2019. godinu, kao rezultat obezbjeđenja većeg broja sezonskih radnika i brže dinamike izvođenja neophodnih agrotehničkih operacija, obzirom da je vegetacija, ove godine, krenula ranije. Sve agrotehničke operacije su blagovremeno realizovane tokom prvog kvartala, u skladu sa predviđenim agro rokovima, što je od suštinskog značaja za stvaranje neophodnih preduslova za uspješnu proizvodnu godinu. Troškovi bruto zarada su veći u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je prethodne godine za ovaj period obračunska vrijednost boda bila manja.

Kako su u prvom kvartalu poslovanja dominantni odlivi u odnosu na prilive, poslovni rezultat je negativan u iznosu od -1,278,851 €. Međutim, važno je napomenuti da je ovaj rezultat, iako negativan, najbolji u posljednjih nekoliko godina. Pozitivna EBITDA od skoro 16 hiljada € ukazuje na osnovnu operativnu profitabilnost kompanije, što je ključno za dalju stabilizaciju i unaprijeđenje poslovanja. 

Uprava kompanije “13.Jul-Plantaže” će nastaviti da učvršćuje poziciju kompanije na tržištu i ulaže napore koji će osigurati stabilizaciju i dalje unaprijeđenje poslovanja. Rezultati ostvareni tokom prvog kvartala potvrđuju odlučnost i posvećenost ka tom cilju. Nastavlja se sa predanim, kako bismo ispunili očekivanja naših vlasnika, kreditora i kupaca, i osigurali prosperitet Kompanije u budućnosti.