SAOPŠTENJE: NASTAVAK STABILIZACIJE I USMJERENOST NA BUDUĆI RAST

Odbor direktora kompanije “13.Jul-Plantaže”, na današnjoj sjednici, usvojio je Finansijski izvještaj za prethodnu godinu, koji jasno ukazuje na kontinuitet stabilizacije poslovanja i čvrsto usmjerenje ka odgovornom i efikasnom poslovanju.

U 2023. godini, kompanija je ostvarila ukupne prihode od preko 32.6 miliona €, i oni su za 4 .5 mil € veći od prihoda ostvarenih u 2022. godini, što predstavlja značajan rast od 16%. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u prethodnoj godini bilježe rast od 18%.

Na svim tržištima, ukupno posmatrano, prihodi ostvareni od prodaje flaširanih proizvoda veći su za 15% u odnosu na 2022. godinu. Najviše prihoda od prodaje flaširanih proizvoda u 2023. godini generisalo je tržište Crne Gore, dok je značajan rast ostvaren i na ostalim ino tržištima.  Prihod od ugostiteljstva u 2023. godini bio je višestruko veći u odnosu na prethodne godine, postavši rekordan, što je doprinijelo 64% boljem rezultatu u 2023. u odnosu na prethodnu. Činjenica da su prihodi ostvareni od prodaje vina, rakija, ugostiteljskih usluga i maloprodaje u 2023. godini iznad planiranih, pruža snažan podsticaj za dalji napredak kompanije.

Posvećenost dugoročnom rastu i unaprijeđenju poslovanja ukazuje i značajno povećane investicija u prethodnoj godini. Kompanija je, iz sopstvenih izvora, opredijelila 1.6 mil € za nabavku opreme i poljoprivredne mehanizacije, kao i podizanje novih i krčenje starih zasada, što je više nego duplo veći nivo investicija u odnosu na 2022. godinu.

Ukupni rashodi u 2023. godini bili su na nivou od 35.6 miliona € i 6% su veći u odnosu na 2022. godinu, kako je poslovnim planom i predviđeno, uzimajući u obzir makro i mikro ekonomske faktore. U strukturi troškova najveći rast bilježe troškovi nabavke repromaterijala i energije, koji su za preko 2.5 miliona € veći u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj iznos troškova je previđen i očekivan, obzirom na rast nabavnih cijena flaša i zaštitnih sredstava.

Troškovi bruto zarada u 2023. godini su za 8% veći u odnosu na 2022. godinu, prvenstveno kao rezultat dogovora rukovodstva kompanije sa Sindikatom, kako bi se postepeno vratili na obračune iz vremena prije uvođenja restriktivnih mjera štednje, i na taj način amortizovali značajne inflatorne udare u prethodnom periodu, ali i rasta troškova prevoza i ishrane radnika tokom 2023. godine. U poređenju sa troškovima iz 2019. godine, oni su preko 3 miliona eura manji u 2023. godini.

U prethodnoj godini evidento je i značajno smanjenje obaveza prema dobavljačima u iznosu od million eura i kreditnim institucijama od 2 miliona eura, što predstavlja značajan faktor koji pozitivno utiče na finansijsku stabilnost i operativnu efikasnost kompanije. U kumulativnom, obaveze na 31.12.2023, uz izuzete odložene poreske obaveze, su manje za 2.7 miliona € u odnosu na ukupne obaveze na 31.12.2022.

Uprava kompanija je u prethodnoj godini učinila značajne napore i odgovorno radila kako bi u 2023. godini prepolovila gubitak iz 2002. godine, i time nastavila pozitivan trend. U prethodnoj godini ostvaren je nagativan poslovni rezultat u iznosu od 5 miliona eura, prije oporezivanja. Na ovakav rezultat značajno je uticalo, između ostalog, smanjenje vrijednosti zaliha od – 2.1 milion €, uslovljene najviše manjom  proizvodnjom iz prethodnih berbi uz veću realizaciju flaširanih proizvoda na tržištu, kao i povećanjem troškova materijala i energije za preko 2.5 miliona € u odnosu na prethodnu godinu.  Ako se uzme u obzir da je za 2021. godinu poslovni rezultat bio negativan u iznosu od 20 miliona eura, postignuti rezultati ukazuju na jasnu posvećenost i angažovanje uprave u postizanju finasijske stabilnosti i poboljšanja performansi poslovanja.

Ostvareni rezultati, kao i brojne inicijative koje su preduzete u prethodnom periodu, doveli su do značajnih pozitivnih efekata po Društvo i predstavljaju dobar osnov i temelj budućeg razvoja. Ove tvrdnje najbolje potkrepljuje i pokazatelj uspješnosti poslovanja gdje je, nakon četiri godine, zabilježen pozitivan EBITDA rezultat u iznosu od preko 800.000 €. 

Ono što je takođe bitno napomenuti, u kontekstu situacije na tržištu, privrednih kretanja, i stanja u Kompaniji, je to da je Kompanija u prethodnom periodu, nakon rada na konsolidaciji i sređivanju bilansa, i urađene reprocjene vrijednosti stalne imovine na dan 31.12.2021, već drugi put zaredom dobila pozitivno mišljenje revizije za finansijske izvještaje, nakon pozitivnog mišljenja za izvještaje za 2021. pozitivno mišljenje je dato i na finansijske izvještaje za 2022. godinu, a isto se očekuje i za izvještaj za 2023. Pozitivno mišljenje revizije vraća povjerenje akcionara i poslovnih partnera u Kompaniju.

“Uprkos brojnim izazovima, među kojima su i oni na koje ljudski faktor ne može uticati kao što su klimatske promjene i vremenske prilike, godina 2023. predstavlja nastavak stabilizacije poslovanja za kompaniju “13. Jul Plantaže”. Aktuelna uprava će profesionalnim i odgovornim odnosom prema komapniji, vlasnicima i njenim zaposlenima ostati fokusirana na budući rast i nastaviti sa aktivnostima u pravcu dostizanja zajedničkog cilja, a to je potpuni oporavak komapnije „ – ističe predsjednik Odbora direktora, g-din Nebojša Vuksanović.