Kompanija 13. Jul Plantaže zaključila kolektivni ugovor

U kompaniji “13.Jul-Plantaže” potpisan je Kolektivni ugovor koji su danas u ime poslodavca verifikovali predsjednik Odbora direktora Nebojša Vuksanović, izvršni direktor Igor Čađenović i u ime Sindikalne organizacije predsjednica Danka Drakić Krstović.

Novi Kolektivni ugovor, koji je u potpunosti usklađen sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, reguliše prava, obaveze i odgovornosti  zaposlenih, međusobne odnose potpisnika Kolektivnog ugovora, kao i brojna druga pitanja iz oblasti radnih odnosa.

Na događaju koji je upriličen ovim povodom, predsjednik Odbora direktora Nebojša Vuksanović izrazio je zahvalnost svima koji su učestvovali u procesu njegovog kreiranja i usvajanja. “Imajući u vidu situaciju koja je, ne tako davno, opterećivala odnose Sindikata i prethodne uprave, kao i ukupno poslovanje, veoma smo zadovoljni činjenicom da smo uspjeli da usaglasimo stavove, uz maksimalno razumijevanje obije strane, i pošaljemo jasnu poruku o održivom partnerstvu između poslodavca i zaposlenih. Potpisivanje ovog kolektivnog ugovora dio je dugoročne strategije razvoja kompanije, koja se zasniva na poštovanju i podršci zaposlenima, uz jednako uvažavanje opšteg interesa.” – istako je Vuksanović

Izvršni direktor Igor Čađenović je ovom prilikom istakao zadovoljstvo dobrom saradnjom i konstruktivnim dijalogom koji je rezultirao obostrano prihvatljivim rješenjima, naglašvajući da novi Kolektivni ugovor predstavlja važan dokument sa aspekta budućeg, cjelokupnog, unapređenja poslovanja. “U hijerarhiji resursa koji presudno utiče na naše poslovanje, zaposleni zauzimaju prvo mjesto, pa ćemo takav sistem vrijednosti nastaviti da gradimo i u narednom periodu. Pred nama su visoko postavljeni ciljevi i veliki izazovi, koje ćemo samo odgovornim odnosnom i u međusobnom sadejstvu uspjeti da realizujemo.” – navodi Čađenović

Predsjednica Sindikalne organizacije Danka Drakić Krstović se zahvalila svim kolegama, a posebno članovima Skupštine sindikata i pregovaračkom timu na razumijevanju i saradnji, kao i predstavnicima uprave na uloženim naporima koji su doprinijeli uspješnom okončanju pregovora i cijeli proces učinili transparentnim. “Poslije višemjesečnih pregovora postignut je dogovor i saglasnost u vezi teksta novog Kolektivnog ugovora, gdje se posebno vodilo računa da se zadrže i u granicama mogućeg unaprijede prava radnika uvažavajući ukupne okolnosti. Vjerujemo da će u periodu koji je pred nama ovaj novi Kolektivni ugovor biti još jedan jasan znak da gradimo kvalitetne osnove za bolju i sigurniju budućnost svih zaposlenih u našoj kompaniji“ – ističe Drakić Krstović.