Kompanija „13. Jul – Plantaže“ i Univerzitet Crne Gore potpisali Memorandum o saradnji

Izvršni direktor kompanije “13. Jul – Plantaže” Igor Čađenović  i rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) prof. dr Vladimir Božović potpisali su danas Memorandum o saradnji koji predstavlja temelj za buduće zajedničke aktivnosti u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka.

Na sastanku koji je tom prilikom održan, potpisnici Sporazuma istakli su da će buduća saradnja Univerziteta i Plantaža biti realizovana u cilju unapređenja strateškog razvoja, inovacija i naučnog napretka u Crnoj Gori.

Saradnja će biti ostvarena kroz niz ključnih inicijativa u kojima će biti intenzivirana saradnja između članica Univerziteta Crne Gore koje sprovode istraživanja u oblasti poljoprivrednih i tehničko-tehnoloških nauka i Sektora za razvoj kompanije “13. Jul – Plantaže”. Najintezivnija saradnja se očekuje sa Biotehničkim fakultetom, UCG, koji svojim istraživanjima, zajedno sa Plantažama, doprinosi razvoju vinogradarstva i vinarstva, a osim nastavnog i naučnoistaživačkog dijela, ima i svoju proizvodnju grožđa i vina.

Sinergijom nauke i struke, Univerzitet i Plantaže aktivno će učestvovati u međunarodnim i nacionalnim programima, čime će se podržati razmjena znanja, ideja i resursa, te omogućiti stvaranje veza sa drugim relevantnim institucijama i stručnjacima u ovoj oblasti. Pored toga, saradnja će se ogledati kroz pružanje ekspertize i podrške u razvoju strateških planova, izradi studija i programa za projekte u poljoprivredi i tehnologiji, kao i planiranje i realizaciju zajedničkih projekata.

Kompanija „13. jul Plantaže“ posjeduje licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede.

Potpisnici Memoranduma će u budućnosti, kroz zajedničke promotivne aktivnosti, informisati javnost o svojoj daljoj saradnji na ostvarenju ciljeva proklamovanih u Memorandumu.

Potpisivanju sporazuma, prisustvovali su i dekanica Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković i direktor pravnog sektora Plantaža Goran Milić.