Potrebna radna snaga na sezonskim poslovima berbe

Berba stonog gržđa u kompaniji “13. Jul Plantaže”a.d. počela je 20. jula i prema planu, ukoliko vremenski uslovi u narednom periodu budu išli na ruku, trajaće do druge polovine septembra, dok će u narednih desetak dana početi  i berba vinskog grožđa.  Na poslovima berbe  na Ćemovskom polju Kompanija ima potrebu za većim brojem sezonskih izvršilaca.

Zarada:

Zarada se obračunava na osnovu radnog učinka a cijene su:

BRESKVA I NEKTARINA

 1. Berba plodova    –  plastična gajba 0,55 €

STONO GROŽĐE

 1. Berba plodova – drvena gajbica sa 6 plastičnih kutija  0,50 €

Smještaj, hrana i prevoz:

Za sezonske radnike sa prebivalištem van teritorije Glavnog grada Podgorice obezbijeđen je:

 1. smještaj u paviljonima na Ćemovskom polju,
 2. tri obroka,
 3. kompanija refundira putne troškove dolaska i povratka kući.

Za sezonske radnike koji ne koriste smještajne objekte naše kompanije, obezbijeđen je:

 1. jedan obrok i 
 2. prevoz  – mjesto polaska: autobusko stajalište ispred Sahat kule (Stara Varoš);

            – vrijeme polaska: 5:15 h

           – po završetku posla, obezbijeđen je prevoz za povratak do grada (do Sahat kule).

Neophodna dokumentacija:

Od dokumentacije prilikom zapošljavanja potrebno je priložiti:

 1. radnu knjižicu, 
 2. kopiju lične karte,
 3. kopiju žiro računa.

Za starosne penzionere prilikom prijave potrebno je priložiti:

 1. kopiju rješenja o penziji,
 2. kopiju lične karte i 
 3. kopiju žiro računa. 

Invalidskim penzionerima zakon ne dozvoljava da rade.

Za lica mlađa od 18 godina, pored gore navedene obavezne dokumentacije, potrebno je priložiti:

 1. ljekarsko uvjerenje i
 2. ovjerenu saglasnost oba roditelja

Za sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i uslovima, molimo da kontaktirate kolege iz vinogradarsko-vocarske proizvodnje na br. 068 830 807