Prijava visokoškolaca za stručno osposobljavanje

Pozivamo visokoškolce da se u okviru programa Vlade Crne Gore prijave za pripravnički rad u Kompaniji.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam na email info@plantaze.com.


Sa zadovoljstvom ćemo vam odgovoriti!