Informacija o usvojenim odlukama sa XXI redovne Skupštine akcionara “13. Jul-Plantaže” a.d.

XXI sjednica Skupštine akcionara „13. Jul-Plantaže“ a.d Podgorica održana je dana 30.06.2022.godine u vinskom podrumu „Šipčanik“.

Na sjednici su donijete sljedeće odluke:

  • Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta

(Odluka je usvojena  sa 121.344.556  glasova  »za« odnosno  99,78% , dok je glasova »protiv« bilo 270.527, odnosno  0,22% od prisutnih akcionara)

  • Donošenje odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu

(Odluka je usvojena  sa 121.073,839  glasova »za« odnosno 99,55% , dok je glasova »protiv« bilo 541,244, odnosno  0,45% od prisutnih akcionara)

  • Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja  za 2021.godinu

(Odluka je usvojena  sa 121.073.839  glasova  »za« odnosno  99,55% , dok je glasova »protiv« bilo 541,244, odnosno  0,45% od prisutnih akcionara)

  • Odluka o izboru i imenovanju revizora za 2022.godinu.

(Odluka je usvojena  sa 121.328,496  glasova  »za« odnosno  99,76% , dok je glasova »protiv« bilo 270.527, odnosno  0,22% od prisutnih akcionara)

                                                                                                               Sekretar Društva

                                                                                                                Goran MIlić