Potrebna nova radna snaga za novu berbu breskve

U susret novoj berbi, kompanija “13. Jul Plantaže”a.d. ima potrebu za prijem 50 sezonskih radnika na poslovima prorede i berbe breskve, na Ćemovskom polju.

Zarada:

Zarada se obračunava na osnovu radnog učinka a cijene su:

 1. Proreda plodova  – u zavisnosti od starosti zasada od 0,45 do 0,55 € po stablu;
 2. Berba plodova      –  jednoredna gajbica 0,30 €

                                         –  plastična gajba 0,40 €

Smještaj, hrana i prevoz:

Za sezonske radnike sa prebivalištem van teritorije Glavnog grada Podgorice obezbijeđen je:

 1. smještaj u paviljonima na Ćemovskom polju,
 2. tri obroka,
 3. kompanija refundira putne troškove dolaska i povratka kući.

Za sezonske radnike koji ne koriste smještajne objekte naše kompanije, obezbijeđen je:

 1. jedan obrok i 
 2. prevoz  – mjesto polaska: autobusko stajalište ispred Sahat kule (Stara Varoš);

            – vrijeme polaska: 6:20 h

           – po završetku posla, obezbijeđen je prevoz za povratak do grada (do Sahat kule).

Neophodna dokumentacija:

Od dokumentacije prilikom zapošljavanja potrebno je priložiti:

 1. radnu knjižicu, 
 2. kopiju lične karte,
 3. kopiju žiro računa.

Za starosne penzionere prilikom prijave potrebno je priložiti:

 1. kopiju rješenja o penziji,
 2. kopiju lične karte i 
 3. kopiju žiro računa. 

Invalidskim penzionerima zakon ne dozvoljava da rade.

Za lica mlađa od 18 godina, pored gore navedene obavezne dokumentacije, potrebno je priložiti:

 1. ljekarsko uvjerenje i
 2. ovjerenu saglasnost oba roditelja

Za sve dodatne informacije u vezi sa uslovima kontakt telefon je +382 68 861 136.