Veliko srce firme Hemosan d.o.o iz Bara

Kompanija “13. Jul – Plantaže” izražava veliku zahvalnost firmi Hemosan d.o.o iz Bara, koja je kao pomoć u saniranju šete prouzrokovane požarom u proizvodnoj hali Plantaža, donirala iznos od preko 14.000 eur.

Kao društveno odgovorna kompanija “Plantaže” su u sličnim situacijama, uvijek, izražavale solidarnost i pružale podršku i pomoć kada god se za tim ukazala potreba.

U požaru koji je prije dva dana, u jutarnjim satima, izbio u jednoj od hala kompanije „13. Jul – Plantaže“, čiji uzrok utvrđuju nadležni organi, izgorio je dio krovne konstrukcije pomenute proizvodne hale i jedna poslovna kancelarija sa inventarom.

Važno je istaći da ništa od opreme i sirovine u proizvodnom pogonu nije oštećeno, a za internu tehnološku dokumentaciju (radni nalozi i izvještaji), koja je jedina požarom zahvaćena, postoje kopije u poslovnom informacionom sistemu, tako da će se proizvodni procesi u narednom periodu odvijati planiranom dinamikom.

Ujedno, izražavamo zahvalnost nadležnoj Službi zaštite i spašavanja, kao i Upravi policije, čijom efikasnom i brzom reakcijom je požar, u kratkom roku, ugašen.

Procjena načinjenje štete je u toku. Nakon utvrđivanja iste, javnost će biti blagovremeno informisana.