Obavještenje za vlasnike i držaoce pčela sa teritorije Glavnog grada Podgorica

„13 Jul-Plantaže“ a.d. Podgorica, po osnovu člana 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, obavještava vlasnike i držaoce pčela sa teritorije Glavnog grada Podgorica da će se u periodu od 19.03.2022. do 19.04.2022. godine vršiti upotreba pesticida na zasadima voća i vinove loze.