Plantaže jedna od najvrijednijih državnih kompanija sa stalnom imovinom preko 400 miliona eura

Saopštenje za medije

Odbor direktora kompanije “13. Jul–Plantaže” na sjednici održanoj 28.02. tekuće godine usvojio je Izvještaj o procjeni vrijednosti stalne imovine, koji je uradila jedna od četiri najcijenjenijih revizorskih kuća na svijetu Ernst&Young, prema kojem ukupna stalna imovina Plantaža na dan 31.12.2021. godine vrijedi preko 400 miliona eura.

Usvojeni izvještaj pokazuje višestruko veću vrijednost od one koja se trenutno vodi u poslovnim knjigama kompanije. Posljednja zvanična procjena stalne imovine Plantaža rađena je davne 1992. godine, u doba hiperinflacije, dok je stalna imovina kompanije na kraju 2020. godine vrijedjela nešto preko 72 miliona eura.

“Plantaže su kompanija koja posjeduje veliku i vrijednu imovinu. Usvajanjem ovog Izvještaja vlasnici kompanije imaju jasnu i objektivnu sliku o vrijednosti ukupne aktive kompanije, koja je višestruko veća od one koja se trenutno vodi u poslovnim knjigama i koja nesumnjivo potvrđuje da je kompanija “13. Jul – Plantaže” jedna od ili najvrijednija kompanija koju Crna Gora ima. Po bilansima stanja iz 2021. godine, aktiva iz 2021. godine će biti višestruko veća nego na kraju 2020.godine. Kapitalizovanost preduzeća će biti značajno veća uz manji koeficijent zaduženosti u odnosu na stalnu imovinu”- ističe predsjednik Odbora direktora Nebojša Vuksanović.

U Izvještaju o procijeni vrijednosti stalne imovine predmet procjene bili su zemljište, koje se nalazi na sedam lokacija u Crnoj Gori, kao i građevinski objekti, višegodišnji zasadi i oprema. Na osnovu ovog Izvještaja, kompanija posjeduje zemljište ukupne površine od 40.815.714m², čija se vrijednost procijenjuje na iznos od 339.621.651 eura (od kojih se 38.637.088m² odnosi na površinu poljoprivrednog zemljišta, 2.064.053m² na površine građevinskog zemljišta, dok je preostalih 114,573m² klasifikovano kao ostalo zemljište). Višegodišnji vinogradarski i voćarski zasadi se prostiru na površini od 23.527.438m², a njihova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 20.703.519 eura. Građevinski objekti različitih namjena u vlasništvu kompanije prostiru se na 240.781m² i njihova vrijednost iznosi 28.447.818 eura, dok su postrojenja i oprema kompanije procijenjeni na 16.535.000 eura.

Kao veoma važnu činjenicu, uprava Plantaža ističe da se ovim Izvještajem veliki dio zemljišta, koje se po listama nepokretnosti vodi na kompaniju „13. Jul – Plantaže“, tek sada uvodi u bilanse i to na površini od oko 900 ha (oko 9 miliona kvadrata). U odnosu na prethodni period, ovo je razlika koja u bitnom mijenja vrijednost stalne imovine Plantaža, kojom će se odgovorno i racionalno upravljati, isključivo, u interesu kompanije.

Procjena fer vrijednosti imovine kompanije “13. Jul – Plantaže” rađena je u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja: Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja 13 i Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (MRS16).