Dobrovoljna akcija kompanije “13. – Jul Plantaže”

ZAPOSLENI  DONIRALI  KRV

Zaposleni u kompaniji „13.Jul-Plantaže“ učestvovali su danas u akciji dobrovoljnog davanja krvi, organizovanoj u saradnji sa Zavodom za transfuziju Crne Gore. Za akciju se prijavilo četrdeset zaposlenih i ovo je, ujedno, najmasovnija akcija dobrovoljnog davanja krvi do sada.

Zaposleni kompanije 13. Jul Plantaže

„Drago nam je da smo ovom akcijom pokazali društvenu odgovornost, solidarnost i humanost na djelu i kolektivno dali doprinos smanjenju deficita ovog veoma važnog lijeka za sve građane Crne Gore.“ – istakla je ovom prilikom Danka Drakić,  predsjednica Sindikata kompanije „ 13. Jul-Plantaže“.

Nadamo se da će ova akcija poslužiti kao dobar primjer i drugim kompanijama u Crnoj Gori da, posebno u ovom izazovnom periodu Covid 19 pandemije, pomognemo u obezbjeđivanju dovoljnih količina jedinica krvi na dnevnom nivou.

Kompanija „13. Jul-Plantaže“ i njeni zaposleni su uvijek spremni da na sve načine, koji su njima na raspolaganju, doprinesu opštem dobru našeg društva.

Dobrovoljna akcija davanja krvi – kompanija 13. Jul Plantaže