Ostvareno 7.333.807 eura prihoda od prodaje

Kompanijsko poslovanje i ostvareni rezultati u drugom kvartalu 2021. godine

Odbor direktora kompanije „13.Jul Plantaže“ a.d. usvojio je na današnjoj sjednici šestomjesečni bilans poslovanja kompanije. U ovom obračunskom periodu kompanija je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 7.333.807 eura, što je za 41% više u odnosu na uporedni period prethodne godine i 18% više u odnosu na plan za tekuću godinu. Ako se uzme u obzir da je uticaj korona krize na poslovanje bio dominantno izražen u oba kvartala tekuće godine, dok u prvih 75 dana prethodne godine nije bilo većeg uticaja korona krize, ostvareni rezultati prodaje smatraju se veoma dobrim. Ostvareni prihodi su na nivou od 75% prihoda ostvarenih u 2019. godini.

Poslovni rashodi za ovaj obračunski period manji su za 18% u odnosu na isti obračunski period u 2020. godini i 28% u odnosu na 2019. godinu. U odnosu na plan za 2021. godinu, troškovi su manji za 3%. Smanjene troškova je rezultat najavljene op-timizacije i u skladu sa poslovnim planom izvršnog direktora.

Optimizacija je najviše ostvarena na poziciji troškova zarada koji su za ovaj obračunski period 18% manji u odnosu na 2020. godinu i 26% manji u odnosu na 2019. godinu. Ova vrsta troškova je za 7% manja u odnosu na plan troškova u 2021.godini. Treba naglasiti da su ovi rashodi na najnižem nivou u posljednjih par godina.

Kako su u prvom i drugom kvartalu poslovanja kompanije dominantni odlivi u odnosu na prilive i prihode od prodaje, što je karakteristika sezonskog poslovanja preduzeća kod kojeg berba proizvoda počinje od kraja drugog kvartala, ostvaren je negativan poslovni rezultat. On je najniži u posljednje 3 godine i na iznosu je od 3.605.374 eura, i kao takav je za 1.462.703 eura manji u odnosu na 2020.godinu, odnosno 693.438 eura manji u odnosu na 2019. godinu.

Svi navedeni parametri ukazuju na značajno smanjenje troškova, umjeren rast prihoda i oporavak poslovanja, kao i na smanjenje gubitka u odnosu na uporedne pokazatelje iz prethodne dvije godine.

U posmatranom periodu sve agrotehničke mjere realizovane su na vrijeme i u zadatim agrorokovima, i stoga se očekuje uspješna realizacija ovogodišnje berbe grožđa. Takođe, uspješno se realizuje berba breskve i nektarine i njen plasman na tržištu Crne Gore i Srbije.

Ostvareni rezultati ukazuju na pozitivna kretanja, inače, iz više razloga, otežanog kompanijskog poslovanja, te možemo da najavimo još bolje rezultate na kraju sljedećeg kvartala tekuće godine.

Posebno ističemo činjenicu da ćemo ,u skladu sa kompanijskom praksom uspostavljenom u posljednjih 11 mjeseci – nastaviti sa transparentnim obavještavanjem javnosti po svim pitanjima značajnim za njeno poslovanje.

Uprkos svim problemima koji po više osnova opterećuju kompanijski rad, novi menadžment je nesumnjivo uspio da održi kontinuitet kompanijskog poslovanja i to sopstvenim snagama i resursima, bez državne i bilo čije druge finansijske pomoći, koja se isčekuje i koja je prijeko potrebna za poboljšanje njene likvidnosti i održavanje odnosa sa kompanijskim povjeriocima, koji su pokazali u ovim teškim vremenima strpljenje, dobru volju i vjeru u kompanijske potencijale, snagu brenda i zajedničku buduću poslovnu perspektivu.

Kompanija 13.Jul Plantaže