Saopštenje za javnost sa 20. redovne skupštine akcionara kompanije “13.Jul-Plantaže”

Podgorica 30.06.2021.

Danas je održana 20. redovna sjednica Skupštine akcionara kompanije „13. jul -Plantaže“ a.d, kojom je predsjedavao Miroslav Vuković, izvršni direktor Kompanije, u Vinskom podrumu Šipčanik. Skupština je imala kvorum za održavanje i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.  Skupštini je prisustvovao Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, kao predstavnik državnog kapitala, predstavnici CKB Banke, kao i drugi manjinski akcionari, članovi Odbora direktora i menadžmenta Kompanije.

Akcionari su, nakon rasprave, usvojili  Poslovnik o radu Skupštine  kao i  godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju Kompanije „13 jul Plantaže“ za 2020. godinu, sa izvještajem revizora.

Kompanija „13. Jul-Plantaže“ je u 2020. godini proizvela 14.408 tona vinskog grožđa, veoma dobrog kvaliteta, što je 4% manje od ostvarene proizvodnje u 2019. godini i 1.595 tona stonog grožđa, što je za 85% više od proizvodnje u 2019. godini.  Na površini od 83,13 ha ostvarena je proizvodnja breskve od 1.003 tone što je za 27% više u odnosu na 2019. godinu, kao i 2 .566 kg ploda kajsije. U 2020. godini, ostvarena je proizvodnja od 295.762 komada loznih kalemova, 136.367 kg ribe i riblje mlađi, kao i 99.433kg maslina, odnosno 12.983 litara maslinovog ulja, izuzetnog kvaliteta.  Vrijednost realizovanih  investicija u 2020. godini iznosi 3.160.409 €. U 2020. godini, vina kompanije “13. Jul – Plantaže” osvojila su 29 medalja na prestižnim međunarodnim takmičenjima (Decanter World Wine Awards – London, Munus Vini – Nojštat/ Njemačka, Monde Selection Brisel  i  Balkan International Wine Competition – Sofija). Prosječna isplaćena neto zarada zaposlenih u 2020. god. iznosi 674€ i ona je za 8% manja u odnosu na 2019. godinu.

Imajući u vidu značajno smanjenje turističkog prometa u 2020.godini, za preko 80% u odnosu na 2019.godinu, Plantaže su uspjele pored svega da sačuvaju i održe kvalitet proizvoda i sačuvaju prisustvo na najvažnijim tržištima.

U 2020. godini kompanija je ostvarila ukupan prihod od 18,8 mil.€, što je za 44% manje od ostvarenog prihoda u 2019. godini. Ostvareni prihodi od prodaje vina i prirodnih rakija u iznosu od 14,7 mil.€, manji su od ostvarenih u 2019. godini za 44%.  Ukupni rashodi u 2020. godini iznosili su 41,0 mil.€, što je za 24% više od ostvarenih rashoda u 2019.godini. Ostvareni gubitak u 2020.godini iznosi 18.9 mil.€. Značajne stavke u dijelu rashoda predstavljaju troškovi po osnovu rezervacija koje su izdvajane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima međunarodnog izvještavanja, a odnose se najviše na periode – procese i aktivnosti koji nijesu započeti ili se desili u 2020. godini, već su naslijeđeni iz niza prethodnih godina. Ovako obračunati troškovi, kod kojih su priznati i gubici po osnovu nenaplaćenih potraživanja od kupaca (koji su iz perioda 2009. – 2015. godina i za koje su blagovremeno pokrenuti postupci prinudne naplate, ali bez uspjeha), nijesu rezultat rada menadžmenta u 2020.godini te na bilo koji način se ne odnose na odluke – aktivnosti koji su vršeni u 2020. godini, i ne mogu se smatrati rezultatom rada aktuelnog izvršnog direktora. Navedeni troškovi iz prethodnih godina, kao i troškovi iz 2020. Godine, su ispravno i realno prikazani i po tom osnovu je nastao iskazani rashod – trošak, a sve u skladu sa najboljom korporativnom praksom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Skupština je donijela i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2021. godinu, po kojoj je izabrana revizorska kuća BDO,  Podgorica.