Izabran novi Odbor direktora

Saopštenje sa vanredne Skupštine akcionara kompanije „13. jul Plantaže“

Vanredna sjednica Skupštine akcionara „13. jul Plantaže“ AD, održana je danas  u vinskom podrumu Šipčanik, u Podgorici, uz poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za prevenciju i širenje zarasnih bolesti.

Od ukupnog broja akcionara, Skupštini su prisustvovali akcionari sa 69,05 % akcija, i  to u ime državnih fondova (IRF, Fond Pio, i Zavod za zapošljavanje), Banke, raznih fondova i građana kao vlasnika akcija.

Akcionari su usvojili izmjenu i dopunu Statuta Kompanije,  koja se odnosi na izmjenu u broju članova Odbora direktora, kojih će umjesto dosadašnjih 9, sada biti ukupno 7.

Takođe je donešena odluka o utvrđivanju naknada za rad članova Odbora direktora, prema kojoj će predsjednik Odbora direktora primati jednu prosječnu neto platu u Plantažama u prošloj godini koja iznosi 676,99 €, a članovi 70 % neto plate u istom period, a što iznosi 473,90 €.

Donešena je je i Odluka o razrešenju aktuelnog devetočlanog Odbora direktora,u kojem su bili: Božo Mihailović, Dušan Perović, Đorđije Rajković, Boban Melović, Veselin Orlandić, Sead Šahman, Zoran Senić, Vladislav Dulović i Nikola Perišić.

Na današnjoj sjedinici izabran je i novi Odbor direktora koji čine: u ime IRF fonda (22,2 % akcija), Miloš Popović, Nebojša Vuksanović i Marija Nikčević, u ime PIO fonda (21,4 % akcija) Darko Rašović i Boris Boričić, Zavoda za zapošljavanje (8,5 % akcija) Snježana Pavićević i CKB banka (9,2 % akcija) Nikola Perišić.

Danas će biti održana i Konstitutivna sjednica Odbora direktora, na kojoj će biti izabran Predsjednik i zamjenik Predsjednika Odbora Direktora Kompanije.

Izvršni direktor kompanije 13 Jul -Plantaže Miroslav Vuković